صفحات وبلاگ
موضوعات وبلاگ
دلتا(۸۱٧)
اخبار(٢۱٧)
معماری(۱٢٦)
جردن(۱۱)
نور(٢)
قم(٢)
کرج(۱)
هنر(۱)
رشت(۱)
یزد(۱)
ونک(۱)
ظفر(۱)
نویسندگان همکار

FEED

 

 

دستان پر نوازش بهار، طبیعت خفته را از خواب بیدار می کند و زمین و درخت رازهای رنگارنگ و عطرآگین خویش را نثار نگاه ما می کنند. درسال جدید خورشیدی سبزی، شادی، کامیابی، بهره وری اثربخشی فعالیت ها و بهروزیتان را از درگاه ایزد یکتا آرزومندیم.

گــــروه امــلاک دلــتـــا

نوروز و سال 92 و عید و سال نو
نظـــــــرات()